Classes de Meditació

Aquestes classes van dirigides a qui té l’inquietud i gran motivació per descobrir els processos mentals i per aprendre a governar i dirigir la ment.

Aprendre a meditar no és fàcil. Es necesari una gran perseverança, voluntat i determinació, però possiblement és una de les coses més interessants i eficaces per descubrir qui som de debò.


1 dissabte al mes de 10 a 13h