Horaris

 Preus sense Matrícula


Els alumnes que no puguin assistir una setmana a classe podran recuperar les classes dins del mateix mes comunicant-ho previament.

 Bonos


Qualsevol modificació en les quotes o baixes s’ha de notificar abans del dia 25 del mes en curs. Mentre no es notifiqui la baixa, es considerarà com a alta.

En cas de lesió, aconsellem que es consulti el metge abans de començar la pràctica al centre.

Els alumnes són els responsables del seu benestar i la seva seguretat.